องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. [ 29 ก.ย. 2560 ]
2 ราคาโครงการขุดลอกห้วยขุมปูน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 22 ส.ค. 2560 ]
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดทองประสาน หมู่ที่ 9 [ 22 ส.ค. 2560 ]
4 ราคากลางโครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 [ 22 ส.ค. 2560 ]
5 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนทองหลางไปบ้านวังคูณ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที 4 [ 22 ส.ค. 2560 ]
6 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8-โนนส้มโฮง-บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 22 ส.ค. 2560 ]
7 ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 22 ส.ค. 2560 ]
8 ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 14 ส.ค. 2560 ]
9 ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยฝายใหม่ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 [ 14 ส.ค. 2560 ]
10 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนทองหลางไปดอนดยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 [ 14 ส.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13