องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ต.ค. 2564 ]
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]
3 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 1 ก.ย. 2564 ]
4 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วง1- ช่วงที่ 2 [ 22 เม.ย. 2564 ]
5 แจ้งการโอนเงินเบี้ยผูู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.ดอนดั่ง [ 22 เม.ย. 2564 ]
6 ประชาสัมพันธ์ข่าว จาก สคบ. นัดโอนแต่ไม่รับโอน [ 25 ม.ค. 2564 ]
7 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 11 ม.ค. 2564 ]
8 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 11 ม.ค. 2564 ]
9 ประชาสัมพันธ์รับรองการจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย [ 18 ธ.ค. 2563 ]
10 ประชาสัมพันธ์รับรองการจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย [ 18 ธ.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25