องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

 

 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
เรื่อง  การชำระภาษี  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๑
                                          ******************************
กำหนดการยื่นแบบเสียภาษี
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         ตั้งแต่เดือน   มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์    ของทุกปี
   ภาษีป้าย                               ตั้งแต่เดือน   มกราคม –  สิ้นเดือนมีนาคม       ของทุกปี
   ภาษีบำรุงท้องที่                  ตั้งแต่เดือน   มกราคม –  สิ้นเดือนเมษายน       ของทุกปี
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
ยินดีบริการโดยยื่นชำระภาษีใน  วันและเวลาราชการ
 “เงินภาษีของท่าน  พัฒนาท้องถิ่นของเรา”
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง  โทร.  ๐-๔๓๒๑-๐๓๘๔  ต่อ  ๑๕
 
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2560