องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    รายละเอียดข่าว

แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
ขั้นตอนการให้บริการ
 
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( ภ.ร.ด.2 )
 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินชำระเงิน  และรับใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน( ภ.ร.ด.12 )
 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีที่ผ่านมา ( ภ.ร.ด.12 )
 
 
 
 
ติดต่อได้ที่ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
               โทร.043-210-384 ต่อ 15
              นางรัชนี  แก้วสุวรรณพันธุ์  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  โทร. 063-837-2826
              นายธง  แคนชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  โทร.089-888-7043
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30 น.


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2560