องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
61 ประการาคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 30 มี.ค. 2560 ]
62 ประกาศมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2560 ]
63 รายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลซื้อวัสดุครุภัณฑ์ขายทอดตลาด [ 17 ก.พ. 2560 ]
64 ประกาศ เจตจำนงค์การบริหารงานด้วนความสุจริต [ 3 ก.พ. 2560 ]
65 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ [ 1 ก.พ. 2560 ]
66 ประกาศมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ก.พ. 2560 ]
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งเรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 15 พ.ย. 2559 ]
68 แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 พ.ย. 2559 ]
69 แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือที่สะสมอาหาร [ 15 พ.ย. 2559 ]
70 แผนภูมิขั้นตอนการแก้ไขเหตุรำคาญ / ร้องเรียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 15 พ.ย. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17