องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
61 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านกระหนวน ถึงนานายกัณหา บุญชัย บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 [ 1 ก.ย. 2559 ]
62 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางบุญมี พันธ์ชัย ถึงหนองตาด บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 [ 1 ก.ย. 2559 ]
63 ราคากลางโครงการลงหินคลุกคันคูลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 [ 22 ส.ค. 2559 ]
64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสง่า-บ้านนางบุญหลาย สิงห์มูล หมู่ที่ 1 [ 21 ก.ค. 2559 ]
65 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 21 ก.ค. 2559 ]
66 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 21 ก.ค. 2559 ]
67 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 21 ก.ค. 2559 ]
68 ประชุมสภาฯ [ 1 ธ.ค. 2558 ]
69 การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 19 พ.ย. 2558 ]
70 การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 10 พ.ย. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14