องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการแก้ไขเหตุรำคาญ / ร้องเรียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 7 ธ.ค. 2560 ]
2 ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย [ 7 ธ.ค. 2560 ]
3 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 7 ธ.ค. 2560 ]
4 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 7 ธ.ค. 2560 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 7 ธ.ค. 2560 ]
6 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือที่สะสมอาหาร [ 7 ธ.ค. 2560 ]
7 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่5 [ 9 พ.ย. 2560 ]
8 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. [ 29 ก.ย. 2560 ]
9 ราคาโครงการขุดลอกห้วยขุมปูน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 22 ส.ค. 2560 ]
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดทองประสาน หมู่ที่ 9 [ 22 ส.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13