องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
51 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนข้ามลำ้วยขุมปูนบ้านหนองแวงน้อยไป บ้านโนนสว่าง บ้านหนองแวงน้อย [ 14 ส.ค. 2560 ]
52 ราคกลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองทุ่มไปห้วยวังยุง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 14 ส.ค. 2560 ]
53 ราคากลางโครงการว่อมแซมถนนหนองทุ่มไปห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ีที 3 [ 14 ส.ค. 2560 ]
54 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2560 [ 11 พ.ค. 2560 ]
55 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 5 เม.ย. 2560 ]
56 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่4 จากบ้านพ่อคูณถึงหนองบ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่4 [ 4 เม.ย. 2560 ]
57 ราคากลางโครงการลงหินคลุกจากนาครูบุญมา – ประปา ร.พ. บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 4 เม.ย. 2560 ]
58 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง(หน้าที่ 1 ) [ 31 มี.ค. 2560 ]
59 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง(หน้าที่ 2 ) [ 31 มี.ค. 2560 ]
60 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบิรหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 31 มี.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17