องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 7 ธ.ค. 2560 ]
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 7 ธ.ค. 2560 ]
33 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือที่สะสมอาหาร [ 7 ธ.ค. 2560 ]
34 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่5 [ 9 พ.ย. 2560 ]
35 นโยบายกลยุทธิ์การพัฒนาบุคลากร ปี2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]
36 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 [ 2 ต.ค. 2560 ]
37 ประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]
38 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. [ 29 ก.ย. 2560 ]
39 ราคาโครงการขุดลอกห้วยขุมปูน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 22 ส.ค. 2560 ]
40 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดทองประสาน หมู่ที่ 9 [ 22 ส.ค. 2560 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17