องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2560 [ 11 พ.ค. 2560 ]
32 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 5 เม.ย. 2560 ]
33 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่4 จากบ้านพ่อคูณถึงหนองบ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่4 [ 4 เม.ย. 2560 ]
34 ราคากลางโครงการลงหินคลุกจากนาครูบุญมา – ประปา ร.พ. บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 4 เม.ย. 2560 ]
35 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง(หน้าที่ 1 ) [ 31 มี.ค. 2560 ]
36 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง(หน้าที่ 2 ) [ 31 มี.ค. 2560 ]
37 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบิรหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 31 มี.ค. 2560 ]
38 ประการาคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 30 มี.ค. 2560 ]
39 ประกาศมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2560 ]
40 รายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลซื้อวัสดุครุภัณฑ์ขายทอดตลาด [ 17 ก.พ. 2560 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14