องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
101 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 21 ก.ย. 2558 ]
102 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 21 ก.ย. 2558 ]
103 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสง่า-บ้านนางบุญหลาย สิงห์มูล บ้านดอนดั่ง หมู่ที่1 [ 24 ก.ค. 2558 ]
104 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำเข้าหนองแก บ้านกระหนวน หมู่ที่2 [ 24 ก.ค. 2558 ]
105 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อทำการประปาหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2558 ]
106 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการ ลงหินคลุกจากหมู่บ้านไปโคกอัควงษ์ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 [ 24 ก.ค. 2558 ]
107 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่6 [ 24 ก.ค. 2558 ]
108 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่5 [ 24 ก.ค. 2558 ]
109 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่7 [ 24 ก.ค. 2558 ]
110 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการ ก่อสร้างถนนดินจากโนนวัดร้าง ถึงนาพ่อมี บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่8 [ 24 ก.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17