องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งเรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 20 ธ.ค. 2556 ]
102 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (รองปลัดอบต.๗) [ 9 ส.ค. 2556 ]
103 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรมฟ้ามืดบ่โดน [ 7 ส.ค. 2556 ]
104 หนังสือรับรองและแบบประเมิน [ 3 พ.ค. 2556 ]
105 ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน ระดับ 3 [ 3 พ.ค. 2556 ]
106 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [ 1 พ.ย. 2555 ]
107 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 15 ต.ค. 2555 ]
108 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ3 [ 14 ก.ย. 2555 ]
109 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยบกับการสอบคัดเลือก [ 31 ส.ค. 2555 ]
110 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 24 ส.ค. 2555 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14