องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
91 ประชุมสภาฯ [ 1 ธ.ค. 2558 ]
92 การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 19 พ.ย. 2558 ]
93 การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 10 พ.ย. 2558 ]
94 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 พ.ย. 2558 ]
95 ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือที่สะสมอาหาร [ 2 พ.ย. 2558 ]
96 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการแก้ไขเหตุรำคาญ / ร้องเรียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 2 พ.ย. 2558 ]
97 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย [ 2 พ.ย. 2558 ]
98 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 พ.ย. 2558 ]
99 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 พ.ย. 2558 ]
100 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 ต.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17