องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
91 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 10 มี.ค. 2558 ]
92 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี ๒๕๕๘ อบต.ดอนดั่ง [ 3 ธ.ค. 2557 ]
93 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ธ.ค. 2557 ]
94 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 3 ธ.ค. 2557 ]
95 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนแก้ไขเหตุรำคาญ ร้องเรียนต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 3 ธ.ค. 2557 ]
96 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย [ 3 ธ.ค. 2557 ]
97 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ธ.ค. 2557 ]
98 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ธ.ค. 2557 ]
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งเรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 12 พ.ย. 2557 ]
100 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 8 ส.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14