องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย [ 15 พ.ย. 2559 ]
42 แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 15 พ.ย. 2559 ]
43 แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 15 พ.ย. 2559 ]
44 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 18 ต.ค. 2559 ]
45 ราคากลางโครงการขุดลอกฝายกอบง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 [ 23 ก.ย. 2559 ]
46 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อทำการประปาหมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่3 [ 21 ก.ย. 2559 ]
47 ราคากลางโครงการลงถนนหินคลุกถนนรอบหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 21 ก.ย. 2559 ]
48 ราคากลางโครงการลงหินคลุกไปดอนยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่4 [ 21 ก.ย. 2559 ]
49 ราคากลางโครงการลงหินคลุกจากหมู่บ้านไปโคกอัควงษ์ บ้านหนองวัดป่า หมูที่ 4 [ 21 ก.ย. 2559 ]
50 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนลาดยาง - สะพานข้ามห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 5 ก.ย. 2559 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13