องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 ราคากลางโครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 [ 22 ส.ค. 2560 ]
42 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนทองหลางไปบ้านวังคูณ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที 4 [ 22 ส.ค. 2560 ]
43 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8-โนนส้มโฮง-บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 22 ส.ค. 2560 ]
44 ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 22 ส.ค. 2560 ]
45 ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 14 ส.ค. 2560 ]
46 ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยฝายใหม่ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 [ 14 ส.ค. 2560 ]
47 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนทองหลางไปดอนดยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 [ 14 ส.ค. 2560 ]
48 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยน้อย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 [ 14 ส.ค. 2560 ]
49 ราคากลางโครงการ [ 14 ส.ค. 2560 ]
50 ราคากลางโครงการว่อมแซมถนนเส้นไปหนองหอยคัน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 14 ส.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17