องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนข้ามลำ้วยขุมปูนบ้านหนองแวงน้อยไป บ้านโนนสว่าง บ้านหนองแวงน้อย [ 14 ส.ค. 2560 ]
22 ราคกลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองทุ่มไปห้วยวังยุง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 14 ส.ค. 2560 ]
23 ราคากลางโครงการว่อมแซมถนนหนองทุ่มไปห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ีที 3 [ 14 ส.ค. 2560 ]
24 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2560 [ 11 พ.ค. 2560 ]
25 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 5 เม.ย. 2560 ]
26 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่4 จากบ้านพ่อคูณถึงหนองบ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่4 [ 4 เม.ย. 2560 ]
27 ราคากลางโครงการลงหินคลุกจากนาครูบุญมา – ประปา ร.พ. บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 4 เม.ย. 2560 ]
28 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง(หน้าที่ 1 ) [ 31 มี.ค. 2560 ]
29 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง(หน้าที่ 2 ) [ 31 มี.ค. 2560 ]
30 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบิรหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 31 มี.ค. 2560 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13