องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
81 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการ ก่อสร้างถนนดินสายหนองแวงน้อย ถึงโคกอีเฮียน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 [ 24 ก.ค. 2558 ]
82 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ดอนดั่ง [ 30 มี.ค. 2558 ]
83 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ดอนดั่ง2 [ 30 มี.ค. 2558 ]
84 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 10 มี.ค. 2558 ]
85 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี ๒๕๕๘ อบต.ดอนดั่ง [ 3 ธ.ค. 2557 ]
86 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ธ.ค. 2557 ]
87 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 3 ธ.ค. 2557 ]
88 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนแก้ไขเหตุรำคาญ ร้องเรียนต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 3 ธ.ค. 2557 ]
89 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย [ 3 ธ.ค. 2557 ]
90 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ธ.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13