องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือที่สะสมอาหาร [ 7 ธ.ค. 2560 ]
12 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่5 [ 9 พ.ย. 2560 ]
13 นโยบายกลยุทธิ์การพัฒนาบุคลากร ปี2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]
14 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 [ 2 ต.ค. 2560 ]
15 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. [ 29 ก.ย. 2560 ]
16 ราคาโครงการขุดลอกห้วยขุมปูน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 22 ส.ค. 2560 ]
17 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดทองประสาน หมู่ที่ 9 [ 22 ส.ค. 2560 ]
18 ราคากลางโครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 [ 22 ส.ค. 2560 ]
19 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนทองหลางไปบ้านวังคูณ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที 4 [ 22 ส.ค. 2560 ]
20 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8-โนนส้มโฮง-บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 22 ส.ค. 2560 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14