องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 14 ม.ค. 2562 ]
12 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 14 ม.ค. 2562 ]
13 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 14 ม.ค. 2562 ]
14 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 14 ม.ค. 2562 ]
15 ประกาศการปรับปรุงคู่มือประชาชนระยะที่ 2 ทั้ง 4 กระบวนงาน [ 7 ธ.ค. 2561 ]
16 ประกาศการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]
17 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]
18 ขั้นตอนการชำระภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]
19 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]
20 ขั้นตอนการยื่นใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17