องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศสอบราคา ปี 56 อบต.ดอนดั่ง [ 5 ส.ค. 2556 ]48
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 2 ส.ค. 2556 ]50
163 สอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 3 ก.ค. 2556 ]46
164 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ 5 โครงการ [ 1 ก.ค. 2556 ]44
165 จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2555 [ 15 ต.ค. 2555 ]46
166 การประกาศใช้แผน การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 1 ต.ค. 2555 ]50
167 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 [ 15 ส.ค. 2555 ]53
168 สรุปผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 6 ก.พ. 2555 ]48
169 การประกาศใช้แผน การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ [ 14 พ.ย. 2554 ]52
170 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนส่าง ม.6ไปบ้านหนองวัดป่า ม.4 ปร.4 [ 27 ก.พ. 744 ]49
171 โครงการลงหินคลุกคันคูลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 [ 30 พ.ย. 542 ]47
172 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินรอบหนองตากล้า บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 30 พ.ย. 542 ]44
173 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 542 ]39
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9