องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจหน้าที่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ