องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ราคากลางโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 24 ม.ค. 2561 ]45
102 ราคากลางโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 [ 17 ม.ค. 2561 ]46
103 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายรอบหมู่บ้านไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านกระหนวน หมู่ท่ี่ 2 [ 17 ม.ค. 2561 ]46
104 ราคากลางปรับปรุงถนนดินสายบ้านโนนทัน หมุ่ 7 บ้านโนนสะอาด [ 9 ธ.ค. 2560 ]52
105 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านโนนทัน หมู่ 7 บ้่านโนนสะอาดตำบลดอนดู่ [ 8 ธ.ค. 2560 ]47
106 ราคากลางปรับปรุงถนนดินลูกรังไปโคกอัควงศ์ บ้านหนองค่าย หมุ่ที่ 5 [ 5 ธ.ค. 2560 ]44
107 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านหนองแวงน้อย หมุ่ 8-บ้านโนนสะอาด [ 5 ธ.ค. 2560 ]43
108 ราคากลางซ่อมแซมระบบประปา บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 24 พ.ย. 2560 ]45
109 ราคากลางซ่อมแซมระบบประปา บ้านหนองทุ่ม หมุ่ 3 [ 24 พ.ย. 2560 ]43
110 ราคากลางปรับปรุงถนนดินรอบหนองตากล้า บ้านโนนสว่าง ม.6 [ 9 พ.ย. 2560 ]43
111 ราคากลางปรับปรุงถนนดินรอบหนองตากล้า บ้านโนนสว่าง ม.6 [ 9 พ.ย. 2560 ]41
112 ราคากลางโครงการปรรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ 5 [ 9 พ.ย. 2560 ]43
113 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]42
114 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบิรหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 31 มี.ค. 2560 ]40
115 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้าที่ 1 [ 18 ต.ค. 2559 ]43
116 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้าที่ 2 [ 18 ต.ค. 2559 ]44
117 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 18 ต.ค. 2559 ]45
118 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]45
119 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 15 ก.ย. 2558 ]43
120 ประกาศสอบราคา ประจำปี 2558 [ 14 ก.ย. 2558 ]46
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9