องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 269 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา่โครงการซ่อมแซมถนนสายปั้มน้ำมันเก่า-นาแม่ทองหนัก บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 8 มี.ค. 2566 ]11
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายเรียบลำห้วยลำดวน นานายบัวผัน วัดทุ่งใหญ่-นานายมานิต จำปาแก้ว บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 8 มี.ค. 2566 ]12
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ [ 1 มี.ค. 2566 ]12
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ [ 1 มี.ค. 2566 ]14
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]10
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]12
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ [ 27 ก.พ. 2566 ]10
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหนองคลองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 21 ก.พ. 2566 ]10
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 [ 21 ก.พ. 2566 ]10
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)จำนวน 3 รายการ [ 2 ก.พ. 2566 ]14
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ [ 2 ก.พ. 2566 ]13
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง [ 2 ก.พ. 2566 ]13
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) ทะเบียน ผก 2701 [ 1 ก.พ. 2566 ]17
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]10
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]10
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]13
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์พร้อมประดับตกแต่งของดีตำบลดอนดั่ง/อัตลักษณ์ ตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]10
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]11
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]11
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]12
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14