องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]19
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]11
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมถนนบ้านหนองวัดป่า-บ้านโนนสว่าง บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 30 พ.ค. 2565 ]18
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 30 พ.ค. 2565 ]19
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 [ 24 พ.ค. 2565 ]19
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ [ 17 พ.ค. 2565 ]25
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางโต่น มูลไธสง ไปวัดสุขโต บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 [ 6 พ.ค. 2565 ]19
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 [ 6 พ.ค. 2565 ]21
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]29
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]20
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ [ 28 เม.ย. 2565 ]24
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ [ 28 เม.ย. 2565 ]27
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 [ 4 เม.ย. 2565 ]40
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 4 เม.ย. 2565 ]42
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 31 มี.ค. 2565 ]47
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าคลองหนองโดน บ้าหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 31 มี.ค. 2565 ]41
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ [ 31 มี.ค. 2565 ]38
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]21
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ NO GIFT งดให้ งดรับ [ 28 มี.ค. 2565 ]46
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด Smart card reader (สำนักปลัด) [ 28 มี.ค. 2565 ]43
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10