องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน [ 16 ก.ย. 2565 ]10
2 ประกาศผู้การเสนอราคาอจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ [ 13 ก.ย. 2565 ]12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ 4 ประตู) ทะเบียน กท 1662 จำนวน 4 รายการ [ 12 ก.ย. 2565 ]10
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ [ 8 ก.ย. 2565 ]10
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ [ 8 ก.ย. 2565 ]9
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชนของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]15
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) [ 16 ส.ค. 2565 ]17
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 9 รายการ [ 8 ส.ค. 2565 ]21
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ส.ค. 2565 ]17
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 4 ส.ค. 2565 ]18
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 5 รายการ [ 4 ส.ค. 2565 ]14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ [ 3 ส.ค. 2565 ]18
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]18
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]15
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]13
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลด) จำนวน 12 รายการ [ 25 ก.ค. 2565 ]23
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 21 ก.ค. 2565 ]21
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]25
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ [ 20 ก.ค. 2565 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10