องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 216 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)จำนวน 3 รายการ [ 2 ก.พ. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ [ 2 ก.พ. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) ทะเบียน ผก 2701 [ 1 ก.พ. 2566 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์พร้อมประดับตกแต่งของดีตำบลดอนดั่ง/อัตลักษณ์ ตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จำนวน 5 รายการ [ 20 ธ.ค. 2565 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จำนวน 4 รายการ [ 20 ธ.ค. 2565 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ [ 19 ธ.ค. 2565 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]17
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]17
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน [ 16 ก.ย. 2565 ]33
18 ประกาศผู้การเสนอราคาอจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ [ 13 ก.ย. 2565 ]34
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ 4 ประตู) ทะเบียน กท 1662 จำนวน 4 รายการ [ 12 ก.ย. 2565 ]34
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ [ 8 ก.ย. 2565 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11