องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานผลการจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.ดอนดั่งเยี่ยมชุมชนรับทราบปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ประจำปี 2567 [ 18 ก.ค. 2567 ]2
2 ประกาศ รายงานผลการจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 8 ก.ค. 2567 ]1
3 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2567) [ 28 มิ.ย. 2567 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร A4 ข้อบัญญัติ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) [ 26 มิ.ย. 2567 ]3
5 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 (ระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2567) [ 15 มิ.ย. 2567 ]1
6 ประกาศ รายงานผลการจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) รหัส 420-62-0018 จำนวน 1 รายการ [ 12 มิ.ย. 2567 ]3
7 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2567) [ 31 พ.ค. 2567 ]3
8 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]3
9 ประกาศ จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเจรจาตกลงราคา จำนวน 79 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 พ.ค. 2567 ]3
10 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2567) [ 15 พ.ค. 2567 ]3
11 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567) [ 30 เม.ย. 2567 ]3
12 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI Xerox รหัส 417-64-0004 จำนวน 1 รายการ [ 22 เม.ย. 2567 ]6
14 ประกาศ รายงานผลการจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น รหัส 001-51-0002 จำนวน 2 รายการ [ 22 เม.ย. 2567 ]6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลมหาดไทยประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วน 1 ธนาคารขยะ [ 17 เม.ย. 2567 ]5
16 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2567 (ระหว่างวันที่ 17 - 30 เมษายน 2567) [ 17 เม.ย. 2567 ]3
17 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]6
18 ประกาศ รายงานผลการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]6
19 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]2
20 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้ออุปกรณ์ฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]8
21 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กท 1662 [ 20 มี.ค. 2567 ]18
22 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2567) [ 15 ก.พ. 2567 ]14
23 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2567) [ 31 ม.ค. 2567 ]13
24 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]11
25 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2567 (ระหว่างวันที่ 16 - 31 มกราคม 2567) [ 15 ม.ค. 2567 ]9
26 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]9
27 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2567 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 มกราคม 2567) [ 28 ธ.ค. 2566 ]11
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]9
29 ประกาศ รายงานผลการจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 [ 27 ธ.ค. 2566 ]7
30 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]9
31 ประกาศ รายงานผลการจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]10
32 ประกาศ รายงานผลการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร A4 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]11
33 ประกาศ รายงานผลการจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แนวนโยบายของรัฐบาลสู่นโยบายสำคัญ 10 ประเด็น ของกระทรวงมหาดไทย [ 18 ธ.ค. 2566 ]9
34 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]7
35 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]7
36 ประกาศ รายงานผลการจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]8
37 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อไฟประดับบริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]10
38 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์แต่งกาย ตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ในการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจัดหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]11
39 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อผ้าต่วนจัดฉากสีเหลือง เพื่อใช้ในงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีงานพิธีการและวันสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ [ 23 พ.ย. 2566 ]11
40 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]10
41 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]9
42 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/2567 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ บริมาตรลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 20 ต.ค. 2566 ]24
43 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 20 ต.ค. 2566 ]27
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว จำนวน 1 รายการ [ 9 ต.ค. 2566 ]23
45 ประกาศการกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำม้นเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]22
46 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]9
47 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]9
48 ประกาศ แผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]6
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [ 18 ก.ย. 2566 ]23
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 5 เครื่อง จำนวน 5 รายการ [ 12 ก.ย. 2566 ]27
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]23
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]23
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปี 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]26
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปี 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]27
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักจ้าง ประจำปี 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]24
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง [ 22 ส.ค. 2566 ]22
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ็นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ [ 22 ส.ค. 2566 ]24
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัส 416-61-0021 [ 16 ส.ค. 2566 ]29
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ [ 15 ส.ค. 2566 ]23
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]26
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าต่วนจัดฉาก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]27
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]22
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันและเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]23
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนวาระ จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน ปี 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]25
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]22
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]17
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]19
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]21
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ [ 15 มิ.ย. 2566 ]22
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) รหัส 420-62-0018 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2 รายการ [ 8 มิ.ย. 2566 ]22
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]22
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]25
73 ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสายเข้าบ้านกระหนวนถึงนานายน้อม ชาสำโรง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 1 พ.ค. 2566 ]26
74 ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 [ 1 พ.ค. 2566 ]24
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]26
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]23
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) จำนวน 1 รายการ [ 24 เม.ย. 2566 ]14
78 ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญเที่ยงไปบ้านหนองวัดป่า บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 24 เม.ย. 2566 ]26
79 ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสายหนองสองห้อง-นาเชือกถึงบ้านนายสุชาติ นาหนอง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 24 เม.ย. 2566 ]23
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]31
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่างเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]40
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]26
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]24
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]33
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระยะที่ 2 [ 21 มี.ค. 2566 ]26
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-50-0009 จำนวน 1 เครื่อง [ 14 มี.ค. 2566 ]28
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปริ้นเตอร์ (กองช่าง) รหัส 480-61-0024 จำนวน 1 รายการ [ 14 มี.ค. 2566 ]26
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทองน้อย ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]24
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]26
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]28
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา่โครงการซ่อมแซมถนนสายปั้มน้ำมันเก่า-นาแม่ทองหนัก บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 8 มี.ค. 2566 ]28
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายเรียบลำห้วยลำดวน นานายบัวผัน วัดทุ่งใหญ่-นานายมานิต จำปาแก้ว บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 8 มี.ค. 2566 ]28
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ [ 1 มี.ค. 2566 ]28
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ [ 1 มี.ค. 2566 ]29
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]24
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]26
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ [ 27 ก.พ. 2566 ]25
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหนองคลองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 21 ก.พ. 2566 ]21
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 [ 21 ก.พ. 2566 ]21
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)จำนวน 3 รายการ [ 2 ก.พ. 2566 ]32
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ [ 2 ก.พ. 2566 ]29
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง [ 2 ก.พ. 2566 ]31
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) ทะเบียน ผก 2701 [ 1 ก.พ. 2566 ]36
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]24
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]25
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]29
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์พร้อมประดับตกแต่งของดีตำบลดอนดั่ง/อัตลักษณ์ ตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]26
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]25
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]27
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]28
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จำนวน 5 รายการ [ 20 ธ.ค. 2565 ]26
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จำนวน 4 รายการ [ 20 ธ.ค. 2565 ]27
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ [ 19 ธ.ค. 2565 ]25
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]27
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]28
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]33
117 ประกาศการกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำม้นเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]22
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]46
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]46
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน [ 16 ก.ย. 2565 ]63
121 ประกาศผู้การเสนอราคาอจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ [ 13 ก.ย. 2565 ]63
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ 4 ประตู) ทะเบียน กท 1662 จำนวน 4 รายการ [ 12 ก.ย. 2565 ]63
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ [ 8 ก.ย. 2565 ]62
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ [ 8 ก.ย. 2565 ]59
125 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชนของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]68
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]56
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) [ 16 ส.ค. 2565 ]74
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 9 รายการ [ 8 ส.ค. 2565 ]74
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ส.ค. 2565 ]73
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 4 ส.ค. 2565 ]71
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 5 รายการ [ 4 ส.ค. 2565 ]64
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ [ 3 ส.ค. 2565 ]69
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]71
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]67
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]73
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลด) จำนวน 12 รายการ [ 25 ก.ค. 2565 ]81
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 21 ก.ค. 2565 ]71
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]72
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ [ 20 ก.ค. 2565 ]73
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัส 416-60-0018 [ 20 ก.ค. 2565 ]69
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [ 18 ก.ค. 2565 ]65
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ร.10 [ 8 ก.ค. 2565 ]67
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) จำนวน 1 คัน [ 1 ก.ค. 2565 ]46
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]68
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]56
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปี 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]78
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) ทะเบียน ผก 2701 จำนวน 2 รายการ [ 13 มิ.ย. 2565 ]79
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) รหัส 480-61-0024 จำนวน 1 รายการ [ 7 มิ.ย. 2565 ]75
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายข้าง อบต. บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 2 มิ.ย. 2565 ]80
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงชนบท นานายสุพี-นานายสมเกียรติและนานายนิคม-นาพ่อหวี บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 2 มิ.ย. 2565 ]79
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]76
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]66
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมถนนบ้านหนองวัดป่า-บ้านโนนสว่าง บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 30 พ.ค. 2565 ]77
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 30 พ.ค. 2565 ]85
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 [ 24 พ.ค. 2565 ]80
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ [ 17 พ.ค. 2565 ]123
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางโต่น มูลไธสง ไปวัดสุขโต บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 [ 6 พ.ค. 2565 ]77
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 [ 6 พ.ค. 2565 ]98
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]94
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]83
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ [ 28 เม.ย. 2565 ]86
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ [ 28 เม.ย. 2565 ]91
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 [ 4 เม.ย. 2565 ]106
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 4 เม.ย. 2565 ]107
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 31 มี.ค. 2565 ]118
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าคลองหนองโดน บ้าหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 31 มี.ค. 2565 ]108
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ [ 31 มี.ค. 2565 ]104
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]89
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ NO GIFT งดให้ งดรับ [ 28 มี.ค. 2565 ]121
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด Smart card reader (สำนักปลัด) [ 28 มี.ค. 2565 ]119
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]175
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]175
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]175
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]173
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2565) [ 4 ม.ค. 2565 ]185
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน มกราคม 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]133
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]186
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่างเทศกาลปีใหม่ 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]182
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]175
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ 4 ประตู) ทะเบียน กท 1662 จำนวน 5 รายการ [ 20 ธ.ค. 2564 ]138
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-61-0024 [ 7 ธ.ค. 2564 ]130
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564) [ 30 พ.ย. 2564 ]130
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]133
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]133
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 18 พ.ย. 2564 ]137
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 17 พ.ย. 2564 ]133
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564) [ 17 พ.ย. 2564 ]143
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 16 พ.ย. 2564 ]140
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]174
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]132
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และแบบพิมพ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 3 พ.ย. 2564 ]131
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]130
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]131
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]132
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]130
196 ประกาศเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]168
197 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าพรมประชานิมิตร บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 18 ก.ย. 2563 ]129
198 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ไปบ้านหนองวัดป่า (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 18 ก.ย. 2563 ]169
199 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไปโคกอัควงษ์ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 18 ก.ย. 2563 ]125
200 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 18 ก.ย. 2563 ]166
201 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]176
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโ [ 2 ต.ค. 2562 ]174
203 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม [ 23 ส.ค. 2562 ]167
204 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร [ 23 ส.ค. 2562 ]174
205 ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมป [ 23 ส.ค. 2562 ]129
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2562 ]124
207 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ข้างวัดทองประสานด้านทิศเหนือจดถนน รพช.บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 [ 8 ก.ค. 2562 ]130
208 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 [ 8 ก.ค. 2562 ]136
209 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 28 มิ.ย. 2562 ]174
210 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มิ.ย. 2562 ]184
211 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มิ.ย. 2562 ]134
212 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดพัฒนาราม บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 [ 10 มิ.ย. 2562 ]179
213 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางหนูเกณฑ์ไปวัดพัฒนาราม บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 [ 10 มิ.ย. 2562 ]134
214 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางข้ามลำห้วยลำดวน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 10 มิ.ย. 2562 ]142
215 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 10 มิ.ย. 2562 ]187
216 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 23 พ.ค. 2562 ]192
217 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านซอยข้างบ้านนายส่งเสริม จารีต บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 23 พ.ค. 2562 ]142
218 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าพรมประชานิมิตรเชื่อมทางหลวงชนบทสายหนองสองห้อง-นาเชือก บ้านดอนดั่ง หมู่ที่1 [ 23 พ.ค. 2562 ]184
219 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านซอยข้างบ้านนายไพศาล ใจสว่าง บ้านหินแร่ หมู่ที่7 [ 23 พ.ค. 2562 ]179
220 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านซอยข้างบ้านนายมงคล ใจคง บ้านหินแร่ หมู่ที่7 [ 23 พ.ค. 2562 ]193
221 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านซอยข้างบ้านนายสมจิตร แสงลุน บ้านหินแร่ หมู่ที่7 [ 23 พ.ค. 2562 ]176
222 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรมประชานิมิตรเชื่มอทางหลวงสายหนองสองห้อง บ้านดอนดั่ง หมู่ที่1 [ 23 พ.ค. 2562 ]134
223 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านซอยข้างบ้านนายส่งเสริม จารีต บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 23 พ.ค. 2562 ]170
224 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านซอยข้างบ้านนายไพศาล ใจสว่าง บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 23 พ.ค. 2562 ]122
225 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านซอยข้างบ้านนายมงคล ใจคง บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 23 พ.ค. 2562 ]175
226 ประกาศโครงการก่อสร้างถรร คสล.ภายในหมู่บ้านซอยข้างบ้านนายสมจิตร แสงลุน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 23 พ.ค. 2562 ]175
227 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 30 เม.ย. 2562 ]176
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 30 เม.ย. 2562 ]131
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งโครงการขยายเขตระบบประปา จากนานายทองสุข ทาอุสาห์-บ้านดอนดั่ง ม.1 [ 11 เม.ย. 2562 ]178
230 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปา จากนานายทองสุข ทาอุสาห์-บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 [ 11 เม.ย. 2562 ]132
231 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]135
232 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]130
233 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจหน้าที่ [ 1 ก.พ. 2562 ]137
234 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อประปาเพื่อภัยแล้ง บ้านหองวัดป่า ม.4 และบ้านหนองค่าย ม.5 [ 26 พ.ย. 2561 ]183
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โครงการว่างท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านนองวัดป่า ม.4 และบ้านหนองค่าย ม.5 [ 26 พ.ย. 2561 ]137
236 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ [ 23 ส.ค. 2561 ]131
237 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ [ 23 ส.ค. 2561 ]129
238 ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากแยกบ้านนางสุชาดาถึงดอนปู่ตา หมู่ที่ 2 [ 3 ส.ค. 2561 ]171
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2561 ]125
240 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ข้างวัดทองประสานด้านทิศเหนือจดถนน รพช.บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 [ 8 ก.ค. 2561 ]124
241 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองวัดป่า-บ้านโนนสว่าง บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่4 [ 3 ก.ค. 2561 ]132
242 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายดอนปู่ตา -ลำห้วยน้อย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 [ 31 ม.ค. 2561 ]171
243 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองคลองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 24 ม.ค. 2561 ]133
244 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินจากดอนปู่ตาทางทิศตะวันตกเชื่อมถนนไปหนองโพด [ 24 ม.ค. 2561 ]120
245 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายไปวัดป่าพรมปรชานิมิต บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 [ 24 ม.ค. 2561 ]124
246 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายไปบ้านชาด ตำบลคึมชาด บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 24 ม.ค. 2561 ]181
247 ราคากลางโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 24 ม.ค. 2561 ]138
248 ราคากลางโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 [ 17 ม.ค. 2561 ]173
249 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายรอบหมู่บ้านไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านกระหนวน หมู่ท่ี่ 2 [ 17 ม.ค. 2561 ]126
250 ราคากลางปรับปรุงถนนดินสายบ้านโนนทัน หมุ่ 7 บ้านโนนสะอาด [ 9 ธ.ค. 2560 ]177
251 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านโนนทัน หมู่ 7 บ้่านโนนสะอาดตำบลดอนดู่ [ 8 ธ.ค. 2560 ]128
252 ราคากลางปรับปรุงถนนดินลูกรังไปโคกอัควงศ์ บ้านหนองค่าย หมุ่ที่ 5 [ 5 ธ.ค. 2560 ]116
253 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านหนองแวงน้อย หมุ่ 8-บ้านโนนสะอาด [ 5 ธ.ค. 2560 ]126
254 ราคากลางซ่อมแซมระบบประปา บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 24 พ.ย. 2560 ]125
255 ราคากลางซ่อมแซมระบบประปา บ้านหนองทุ่ม หมุ่ 3 [ 24 พ.ย. 2560 ]124
256 ราคากลางปรับปรุงถนนดินรอบหนองตากล้า บ้านโนนสว่าง ม.6 [ 9 พ.ย. 2560 ]122
257 ราคากลางปรับปรุงถนนดินรอบหนองตากล้า บ้านโนนสว่าง ม.6 [ 9 พ.ย. 2560 ]125
258 ราคากลางโครงการปรรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ 5 [ 9 พ.ย. 2560 ]187
259 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]128
260 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบิรหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 31 มี.ค. 2560 ]128
261 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้าที่ 1 [ 18 ต.ค. 2559 ]168
262 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้าที่ 2 [ 18 ต.ค. 2559 ]161
263 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 18 ต.ค. 2559 ]169
264 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]164
265 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 15 ก.ย. 2558 ]122
266 ประกาศสอบราคา ประจำปี 2558 [ 14 ก.ย. 2558 ]161
267 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะ ประปีงบประมาณ 2558 [ 2 ก.ย. 2558 ]240
268 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อถังขยะพลาสติกและถังขยะยางรถยนต์ [ 2 ก.ย. 2558 ]173
269 ประกาศสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 1 ก.ค. 2558 ]211
270 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านแม่มอง [ 1 ก.ค. 2558 ]181
271 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 19 มิ.ย. 2558 ]126
272 ประกาศสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ สี) [ 19 มิ.ย. 2558 ]131
273 ประกาศสอบราคา ประจำปี 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]132
274 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนดิน ถึงประปาโรงพยาบาล บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ปร.5 [ 1 พ.ค. 2558 ]132
275 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนดิน ถึงประปาโรงพยาบาล บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ปร.4 [ 1 พ.ค. 2558 ]181
276 โครงการวางท่อระบายจากบ่อน้ำเสียที่นานางแหวน [ 1 พ.ค. 2558 ]202
277 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของโครงการวางท่อระบายน้ำเสียที่นานางแหวน-ห้วยลำดวน บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 [ 1 พ.ค. 2558 ]188
278 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของโครงการวางท่อระบายน้ำเสียที่นานางแหวน-ห้วยลำดวน บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 [ 1 พ.ค. 2558 ]125
279 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของโครงการวางท่อระบายน้ำเสียที่นานางแหวน-ห้วยลำดวน บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 ปร.5 [ 1 พ.ค. 2558 ]185
280 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 9 มี.ค. 2558 ]167
281 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๗ [ 9 มี.ค. 2558 ]177
282 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.7บ้านหินแร่ ปร.5 [ 9 มี.ค. 2558 ]188
283 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.7บ้านหินแร่ ปร.6 [ 9 มี.ค. 2558 ]177
284 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 [ 27 ก.พ. 2558 ]117
285 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสว่าง ม.6ไปบ้านหนองวัดป่า ม.4 ปร.4 [ 27 ก.พ. 2558 ]117
286 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสว่าง ม.6ไปบ้านหนองวัดป่า ม.4 ปร.5 [ 27 ก.พ. 2558 ]291
287 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557 [ 13 ม.ค. 2558 ]130
288 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 11 ธ.ค. 2557 ]180
289 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557 [ 18 พ.ย. 2557 ]186
290 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]195
291 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]131
292 ประกาศสอบราคา ประจำปี 2557 [ 15 ก.ย. 2557 ]132
293 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557 [ 10 ก.ย. 2557 ]185
294 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557 [ 13 ส.ค. 2557 ]216
295 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557 [ 10 ก.ค. 2557 ]167
296 ประกาศสอบราคา ประจำปี 2557 [ 20 มิ.ย. 2557 ]173
297 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557 [ 11 มิ.ย. 2557 ]187
298 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557 [ 12 พ.ค. 2557 ]219
299 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]191
300 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]128
301 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2557 [ 10 ก.พ. 2557 ]248
302 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 6 ก.พ. 2557 ]138
303 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 6 ก.พ. 2557 ]182
304 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกฝายกอบง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 [ 6 ก.พ. 2557 ]128
305 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินบ่อลูกรังหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 6 ก.พ. 2557 ]146
306 การประกาศใช้แผน การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 1 ต.ค. 2556 ]133
307 ประกาศสอบราคา ปี 56 อบต.ดอนดั่ง [ 5 ส.ค. 2556 ]175
308 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 2 ส.ค. 2556 ]196
309 สอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 3 ก.ค. 2556 ]198
310 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ 5 โครงการ [ 1 ก.ค. 2556 ]130
311 จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2555 [ 15 ต.ค. 2555 ]137
312 การประกาศใช้แผน การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 1 ต.ค. 2555 ]178
313 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 [ 15 ส.ค. 2555 ]203
314 สรุปผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 6 ก.พ. 2555 ]138
315 การประกาศใช้แผน การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ [ 14 พ.ย. 2554 ]186
316 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนส่าง ม.6ไปบ้านหนองวัดป่า ม.4 ปร.4 [ 27 ก.พ. 744 ]166
317 โครงการลงหินคลุกคันคูลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 [ 30 พ.ย. 542 ]140
318 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินรอบหนองตากล้า บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 30 พ.ย. 542 ]129
319 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 542 ]125