องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 [ 23 ต.ค. 2566 ]15
2 ประกาศใช้แผรปฏิบัติการการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส(พ.ศ2566-2570) [ 21 ธ.ค. 2565 ]58
3 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งในพ.ศ.2566-2570 [ 20 ก.ย. 2565 ]62
4 ประกาศใช้แผน [ 29 เม.ย. 2565 ]121
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ขยายเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]128