องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ขยายเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ขยายเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ