องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


ประกาศใช้แผน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผน
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ