องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลกร 3 ปี 67-69 [ 9 ก.พ. 2567 ]4
2 แผนพัฒนาบุคลการประจำปี 67 [ 9 ก.พ. 2567 ]2
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 [ 9 ก.พ. 2567 ]2
4 แผนอัตรากำลัง2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]6
5 แผนอัตรากำลัง3ปี 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]9
6 แผนภูมิโครงสร้าง 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]6
7 แผนภูมิส่วนราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]138
8 โครงสร้างข้าราชการทางการเมือง [ 14 มี.ค. 2565 ]106
9 โครงสร้างข้าราชการทางการเมือง [ 14 มี.ค. 2565 ]107
10 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566 [ 14 มี.ค. 2565 ]107
11 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566 [ 22 ก.พ. 2565 ]150
12 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566แผนภูมิ [ 22 ก.พ. 2565 ]185
13 แผนอัตรากำลัง [ 22 ก.พ. 2565 ]185
14 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566 [ 21 ต.ค. 2564 ]139
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 19 ต.ค. 2563 ]150
16 แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ [ 19 ต.ค. 2563 ]149
17 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ก.ค. 2561 ]153
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี2561-2563) [ 2 ต.ค. 2560 ]193
19 แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น [ 2 ต.ค. 2560 ]159
20 แผนบริหารความเสี่ยง [ 2 ต.ค. 2560 ]144
 
หน้า 1|2