องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลกร 3 ปี 67-69 [ 9 ก.พ. 2567 ]17
2 แผนพัฒนาบุคลการประจำปี 67 [ 9 ก.พ. 2567 ]17
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 [ 9 ก.พ. 2567 ]16
4 แผนอัตรากำลัง2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]14
5 แผนอัตรากำลัง3ปี 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]19
6 แผนภูมิโครงสร้าง 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]13
7 แผนภูมิส่วนราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]145
8 โครงสร้างข้าราชการทางการเมือง [ 14 มี.ค. 2565 ]113
9 โครงสร้างข้าราชการทางการเมือง [ 14 มี.ค. 2565 ]114
10 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566 [ 14 มี.ค. 2565 ]115
11 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566 [ 22 ก.พ. 2565 ]157
12 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566แผนภูมิ [ 22 ก.พ. 2565 ]192
13 แผนอัตรากำลัง [ 22 ก.พ. 2565 ]192
14 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566 [ 21 ต.ค. 2564 ]146
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 19 ต.ค. 2563 ]157
16 แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ [ 19 ต.ค. 2563 ]156
17 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ก.ค. 2561 ]160
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี2561-2563) [ 2 ต.ค. 2560 ]200
19 แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น [ 2 ต.ค. 2560 ]167
20 แผนบริหารความเสี่ยง [ 2 ต.ค. 2560 ]151
 
หน้า 1|2