องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]75
2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]74
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรม [ 18 มี.ค. 2565 ]83