องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ