องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ปี2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ปี2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ