องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุป ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2567 ]18
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2567 ]14
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2567 ]16
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2567 ]13
5 ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร [ 19 เม.ย. 2566 ]50
6 ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาอปท. [ 19 เม.ย. 2566 ]49
7 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อปท [ 19 เม.ย. 2566 ]43
8 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]55