องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2567 ]18
2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]8
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]13
4 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]7
5 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 เม.ย. 2566 ]64
6 การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2566 ]57