องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลาคลประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]38
2 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร2564 [ 10 มิ.ย. 2565 ]150
3 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]129
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคลประจำปี2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]165
5 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร2564 [ 18 มี.ค. 2565 ]141
6 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร2564 [ 18 มี.ค. 2565 ]134
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]108
8 ายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]143