องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 22 ก.พ. 2565 ]53
2 งานสารบัญ [ 22 ก.พ. 2565 ]52
3 คู่มือการจัดหาพัสดุ [ 22 ก.พ. 2565 ]50
4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร คู่มือการปฏิบัติงานสภาตำบล [ 22 ก.พ. 2565 ]52
5 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]70
6 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]72
7 การบรรจุและแต่งตั้ง [ 21 ก.พ. 2565 ]71
8 การบรรจุและแต่งตั้ง [ 21 ก.พ. 2565 ]74
9 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 21 ก.พ. 2565 ]73
10 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 21 ก.พ. 2565 ]71
11 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 21 ก.พ. 2565 ]73
12 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 21 ก.พ. 2565 ]72
13 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]70
14 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]70
15 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]69
16 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]67
17 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]69