องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 22 ก.พ. 2565 ]94
2 งานสารบัญ [ 22 ก.พ. 2565 ]93
3 คู่มือการจัดหาพัสดุ [ 22 ก.พ. 2565 ]94
4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร คู่มือการปฏิบัติงานสภาตำบล [ 22 ก.พ. 2565 ]95
5 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]119
6 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]119
7 การบรรจุและแต่งตั้ง [ 21 ก.พ. 2565 ]117
8 การบรรจุและแต่งตั้ง [ 21 ก.พ. 2565 ]122
9 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 21 ก.พ. 2565 ]118
10 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 21 ก.พ. 2565 ]118
11 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 21 ก.พ. 2565 ]119
12 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 21 ก.พ. 2565 ]122
13 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]117
14 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]120
15 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]112
16 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]113
17 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.พ. 2565 ]116