องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]42
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]164