องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ