องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 29 ธ.ค. 2566 ]16
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 29 ธ.ค. 2566 ]12
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 18 ธ.ค. 2566 ]19
4 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 18 ธ.ค. 2566 ]15
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 22 ส.ค. 2566 ]39
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 22 ส.ค. 2566 ]29
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 28 มิ.ย. 2566 ]37
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 26 มิ.ย. 2566 ]38
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 [ 26 มิ.ย. 2566 ]39
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 26 มิ.ย. 2566 ]35
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครังที่ 1 [ 20 ธ.ค. 2565 ]59
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 20 ธ.ค. 2565 ]54
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 15 มี.ค. 2565 ]62
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 17 ก.พ. 2565 ]125
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 18 ก.พ. 2564 ]40
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 18 ก.พ. 2564 ]36
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)ฉบับที่ 2 [ 17 ส.ค. 2563 ]169
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับที 2 [ 17 ส.ค. 2563 ]170
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]165
20 แผนพัฒฯาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับที 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]166
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 21 มิ.ย. 2562 ]36