องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 4 มี.ค. 2565 ]88
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 17 ก.พ. 2565 ]20
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)ฉบับที่ 2 [ 17 ส.ค. 2563 ]76
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับที 2 [ 17 ส.ค. 2563 ]81
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]72
6 แผนพัฒฯาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับที 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]77