องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน(เมย.-กันยายน 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน(เมย.-กันยายน 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ