องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ