องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบาย 2565 [ 10 เม.ย. 2565 ]74
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 18 มี.ค. 2565 ]99
3 มาตรการจัดการการทุจริต [ 18 มี.ค. 2565 ]101
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]90
5 นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]91
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 18 มี.ค. 2565 ]97
7 มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใส [ 18 มี.ค. 2565 ]77
8 มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]66
9 ความโปร่งใส [ 10 ก.ย. 2564 ]108