องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 21 เม.ย. 2566 ]36
2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 11 เม.ย. 2566 ]46
3 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 8 มี.ค. 2566 ]43
4 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 8 มี.ค. 2566 ]37
5 ประกาศนโยบาย 2565 [ 10 เม.ย. 2565 ]112
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 18 มี.ค. 2565 ]141
7 มาตรการจัดการการทุจริต [ 18 มี.ค. 2565 ]138
8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]126
9 นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]127
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 18 มี.ค. 2565 ]132
11 มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใส [ 18 มี.ค. 2565 ]114
12 มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]113
13 ความโปร่งใส [ 10 ก.ย. 2564 ]145