องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสรมคุณธรรมและความโปร่งใสภานในหน่วยงาน [ 22 มี.ค. 2567 ]13
2 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 21 เม.ย. 2566 ]47
3 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 11 เม.ย. 2566 ]56
4 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 8 มี.ค. 2566 ]54
5 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 8 มี.ค. 2566 ]49
6 ประกาศนโยบาย 2565 [ 10 เม.ย. 2565 ]123
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 18 มี.ค. 2565 ]153
8 มาตรการจัดการการทุจริต [ 18 มี.ค. 2565 ]151
9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]136
10 นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]143
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 18 มี.ค. 2565 ]143
12 มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใส [ 18 มี.ค. 2565 ]125
13 มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]123
14 ความโปร่งใส [ 10 ก.ย. 2564 ]155