องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานจ้าง [ 23 ก.พ. 2566 ]37
2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณขงข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 23 ก.พ. 2566 ]36
3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]127
4 นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]129