องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเริ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ(1)ปีงบ2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]14
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ(1)ปีงบ2566. [ 1 ต.ค. 2566 ]11
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]47
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]144
5 สถิติการร้องเรียน 64-65 [ 22 ก.พ. 2565 ]218