องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ [ 15 ม.ค. 2567 ]18
2 คู่มือการจัดเก็บรายได้ [ 15 ม.ค. 2567 ]13
3 มาตรการการให้บริการ [ 18 มี.ค. 2565 ]158
4 ขบวนที่ 2 [ 18 มี.ค. 2565 ]146
5 ขบวนที่2 [ 18 มี.ค. 2565 ]142
6 ขบวนที่4 [ 18 มี.ค. 2565 ]143
7 การลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 18 มี.ค. 2565 ]147
8 คู่มือประชาชน [ 21 ก.พ. 2565 ]113
9 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 21 ก.พ. 2565 ]121
10 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.พ. 2565 ]116