องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]16
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]36
3 ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]32
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]24
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ก.ย. 2562 ]146
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ก.ย. 2562 ]150
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]190
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]148
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]184
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]144
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]149
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 21 ก.ย. 2558 ]146
13 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 21 ก.ย. 2558 ]142
14 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560 [ 30 พ.ย. 542 ]143
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]181