องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหวางเดือนเมษายน - เดือนกันยายน2566) [ 15 ธ.ค. 2566 ]6
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน ) [ 5 เม.ย. 2566 ]39
3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 21 มี.ค. 2565 ]123
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 มี.ค. 2565 ]125
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 มี.ค. 2565 ]120
6 รายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2565 ]103