องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตำบล ของ กลุ่มสตรีทอผ้าห่มไหมพรม  
ผลิตภัณฑ์ ผ้าห่มไหมพรม

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มสตรีทอผ้าห่มไหมพรม
บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
ติดต่อ : นางถนอม เพ็งมุ้ย
โทร : 01-3695988 (อบต.ดอนดั่ง)
*** ข้อมูลจาก ไทยตำบลดอทคอม