องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อ

 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

 

โทรศัพท์/โทรสาร  043-009625
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EMAIL : admin@dondang.go.th

EMAIL : saraban_06401508@dla.go.th

Website : http://www.dondang.go.thแผนที่อบต.