องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ทวนสอบ การจัดทำถังขยะเปียก


หลังจากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะเปียก ผ่านโครงการรณรงค์กระตุ้นและสร้างความเข้าใจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนงบประมาณ ปี 2566 "เคาะประตูบ้าน (Knock Door Maketing)" ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ทางอบต.ดอนดั่ง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และพบว่าชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการได้มีการนำความรู้ไปต่อยอดใช้งานจริง

2023-06-26
2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22