องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ทวนสอบ การจัดทำถังขยะเปียก


หลังจากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะเปียก ผ่านโครงการรณรงค์กระตุ้นและสร้างความเข้าใจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนงบประมาณ ปี 2566 "เคาะประตูบ้าน (Knock Door Maketing)" ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ทางอบต.ดอนดั่ง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และพบว่าชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการได้มีการนำความรู้ไปต่อยอดใช้งานจริง

2024-05-31
2024-02-20
2024-02-06
2024-02-02
2024-01-26
2024-01-12
2023-12-28
2023-12-14
2023-12-12
2023-12-08