องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์กระตุ้นและสร้างความเข้าใจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนงบประมาณ ปี 2566


ในวันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ.2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งได้ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กระตุ้นและสร้างความเข้าใจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนงบประมาณ ปี 2566 "เคาะประตูบ้าน (Knock Door Maketing)"  นำทีมโดยท่านนายก ดร.สุบรรณ์  เมิกข่วง, ท่านปลัดสมศักดิ์  คำพรม, ท่านรองปลัดธีระ  อ้วนสา  และนางสาวปวีณา  แพงมา ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะเปียกกับชาวบ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลดอนดั่ง 

2024-02-20
2024-02-06
2024-02-02
2024-01-26
2024-01-12
2023-12-28
2023-12-14
2023-12-12
2023-12-08
2023-12-05