องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566


เนื่องจากวันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคม ถูกรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติของทุกปี  ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง นำทีมโดยท่านนายก ดร.สุบรรณ์   เมิกข่วง ได้มีกิจกรรมแจกขนม มอบเกียรติบัตร และมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี  ให้แก่นักเรียนที่อยู่เขตพื้นที่ตำบลดอนดั่ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย และโรงเรียนบ้านหินแร่ 

2023-06-26
2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22