องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566


เนื่องจากวันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคม ถูกรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติของทุกปี  ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง นำทีมโดยท่านนายก ดร.สุบรรณ์   เมิกข่วง ได้มีกิจกรรมแจกขนม มอบเกียรติบัตร และมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี  ให้แก่นักเรียนที่อยู่เขตพื้นที่ตำบลดอนดั่ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย และโรงเรียนบ้านหินแร่ 

2024-05-31
2024-02-20
2024-02-06
2024-02-02
2024-01-26
2024-01-12
2023-12-28
2023-12-14
2023-12-12
2023-12-08