องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2566


          วันที่ 27-29 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งได้เข้าร่วมการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2566 ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ในวันที่ 27 มกราคม มีการจัดขบวนแห่รถประดับปราสาทข้าวและของดีประจำแต่ละตำบล โดยเคลื่อนขบวนจากสนามหน้าเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ไปยังหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง อีกทั้งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ "ของดีวิถีชุมชนหนองสองห้อง รูปบบโคกหนองนา โมเดล และจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์
O-TOP และผลผลิตทางการเกษตร" ตั้งแต่วันที่ 27-29 มกราคม และเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดส้มตำลีลาและประกอบอาหารพื้นบ้าน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22
2022-03-22
2022-03-18
2022-03-18