องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


NO GIFT POLICY งดให้ งดรับ


วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ## NO GIFT POLICY งดให้งดรับ

กิจกรรม NO GIFT POLICY  งดให้ งดรับ  นำโดยท่านนายกสุบรรณ์ เมิกข่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจกันแสดงเจตนารมณ์จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น NO GIFT POLICY  งดให้ งดรับ

 

 

2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22
2022-03-22