องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย


วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ##วันท้องถิ่นไทย

นำโดยท่านนายกสุบรรณ์ เมิกข่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

เข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.โดยพร้อมเพรียงกัน

ท่านนายกสุบรรณ์ เมิกข่วง ประธานในพิธี ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ คำพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อ่าน สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี๒๕๖๕ ก่อนแยกย้ายไปทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ

2022-06-22
2022-03-22
2022-03-18
2022-03-18
2022-02-21
2022-02-21
2021-12-30
2021-12-30
2021-12-29
2020-12-30